Jogi nyilatkozat

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelen honlapot a La Viva Autó KFT.  (székhelye: 1141 Budapest Kalocsai utca 40/A; cégjegyzékszáma: 01-09-407958; adószáma: 32125755-2-42) üzemelteti (a továbbiakban: Társaság).

A honlap használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen a jelen Jogi Nyilatkozatot, amely a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A weblap megnyitásával a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) teljes egészében elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben nem ért egyet a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük mellőzze a honlap használatát.

TARTALOM

A jelen honlap kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így valamennyi tartalom is Magyarországra vonatkozik.

Jelen weboldalon feltüntetett információk nem jelentenek felhívást a Társaság tagvállalataiba történő bármilyen jellegű befektetésre, illetve nem használhatóak fel befektetési döntések alapjául sem.

A honlap továbbá tartalmazhat más honlapokra való utalásokat, amelyek a jelen honlap egy bizonyos részéhez kapcsolódnak. Ez a kapcsolódás nem jelenti automatikusan, hogy a Társaság és a hivatkozott weboldalak, vagy azok tulajdonosai tényleges kapcsolatban állnak egymással.

SZELLEMI TULAJDON

A jelen honlapon megjelenő valamennyi tartalom - cikk, szöveg, ábra, kép, a honlap grafikája, videó, szoftver, márkanév, termék stb. - szerzői jogi és egyéb – védjegy, formatervezési minta, szabadalom stb. - oltalom alatt áll és a Társaság vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, illetve a jogosult engedélyével került felhasználásra a weblapon a Társaság által.

A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapot, illetve annak bármely részét, tartalmát - vagy azok másolatait - kereskedelmi, üzleti célra használni vagy azt módosítani, vagy ezeket bármilyen más műbe – webhely, blog, papír alapú dokumentum, stb. – foglalni, vagy azokat lemásolni, többszörözni, terjeszteni, feldolgozni, elektronikus adattárban tárolni vagy bármilyen egyéb módon hasznosítani, azokkal visszaélni.

ADATVÉDELEM

A jelen weblapon keresztül megadott személyes adatok – például név, e-mail cím – kezelése a honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint valósul meg. Erről bővebben a honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban és Sütikre Vonatkozó Tájékoztatóban olvashat.

FELELŐSSÉG

A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal felelősséget a Társaság a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.

A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az általa a Társaság részére beküldött információk vagy anyagok megküldésével megerősíti azt a körülményt, hogy az említett információk vagy anyagok felhasználása más személyek jogait nem sérti.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a honlap azon részeit, ahol a Felhasználók által beküldött információk szerepelnek, a Társaság nem ellenőrzi, azok tartalmáért nem vállal semmiféle felelősséget, illetve az említett információk figyelésére nem köteles. A Társaság e körben fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználók által beküldött információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül szerkessze vagy adott esetben eltávolítsa a honlapról.

A Társaság nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat későbbiekben történő esetleges módosítására és megváltoztatására.

Jelen Jogi Nyilatkozat kizárólag magyarországi Felhasználók számára készült, így arra a Polgári törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A honlappal kapcsolatos bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal és vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: 1141 Budapest Kalocsai utca 40/A, e-mail címen: autotveszekbp@gmail.com vagy telefonszámon: +36-30-253-22-48.

 

Bármikor hívhatóak vagyunk!

Bármikor hívhatóak vagyunk, esti órák, hétvége sem akadály!

+36-30-253-2248

+36-30-253-2248
autotveszekbp@gmail.com